28 września 2018 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego Ogniska Muzycznego działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Dnia 13 czerwca 2018 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów Ogniska Muzycznego.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zbigniew Czuryło witając zebranych i przybliżając działalność Ogniska w bieżącym roku szkolnym. Następnie, zgromadzona publiczność, wysłuchała koncertu w wykonaniu wybranych uczniów. Najważniejszą częścią spotkania było wręczenie świadectw ukończenia Ogniska Muzycznego absolwentom oraz uczniom, którzy uzyskali promocję do klas wyższych.

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbył się koncert uczniów klasy fortepianu Pani Barbary Daniluk, którzy zaprezentowali zróżnicowany repertuar. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała młodych wykonawców.

20 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Ognisku Muzycznym.