W dniu 11 czerwca 2018 r. odbył się koncert uczniów klasy fortepianu Pani Barbary Daniluk, którzy zaprezentowali zróżnicowany repertuar. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała młodych wykonawców.