4 grudnia 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbył się koncert „Gramy dla Niepodległej”, na który złożyły się utwory polskich kompozytorów.

Na scenie sali koncertowej PSM wystąpiła Pani Agnieszka Tyrawska-Kopeć – chórmistrz, flecista, śpiewaczka sopranowa współpracująca z Białostockim Chórem Kameralnym Cantica Cantamus, Orkiestrą Kameralną Academia Sinfonica, Polskim Chórem Pokoju, Orkiestrą Polskiego Chóru Pokoju, Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie; kierownik i dyrygent Chóru Teatru Muzycznego w Lublinie; korepetytor i specjalista od emisji głosu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; nauczyciel klasy fletu w Szkole Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie.

Publiczność, w jej wykonaniu, wysłuchała pieśni Fryderyka Chopina (Dumka), Stanisława Moniuszki (Piosnka Broni z opery Hrabina, Dobra noc), Władysława Żeleńskiego (Tęsknota), Ignacego Jana Paderewskiego (Gdy ostatnia róża zwiędła, Krakowiak fantastyczny), Mieczysława Karłowicza (Mów do mnie jeszcze), Aleksandra Wielhorskiego (Są takie chwile) i Stanisława Niewiadomskiego (Dzwony).

Pieśni zostały wykonane przy akompaniamecie fortepianowym Pani Jolanty Skorek-Münch – pianistki, klawesynistki, organistki i muzykologa; wykładowcy akademickiego; eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej, członka Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Jej dorobek artystyczny to około 400 koncertów z najwybitniejszymi polskimi śpiewakami i instrumentalistami m.in. w Filharmonii Narodowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Podkarpackiej, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, a także za granicą - w Niemczech, Francji, Bułgarii, Izraelu, we Włoszech, Macedonii i na Węgrzech.

Na scenie wystąpili również młodzi pianiści ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, z klasy fortepianu Pani Ewy Stępki – Krzysztof Goliszek i Przemysław Resztak. W ich wykonaniu usłyszeliśmy Balladę g-moll i Nokturn c-moll Fryderyka Chopina, Nokturn B-dur Ignacego Jana Paderewskiego oraz Etiudę b-moll Karola Szymanowskiego.

Cennym uzupełnieniem koncertu była prelekcja o historii muzyki polskiej, którą wygłosił Pan Stefan Münch - wykładowca akademicki specjalizujący się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego; dziennikarz muzyczny; współpracownik m.in. Filharmonii Narodowej, Filharmonii Łódzkiej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Częstochowskiej; założyciel i prezes Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua, współtwórca Festiwalu „Muzyka, Zabytki, Plastyka”, Festiwalu „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”, Festiwalu "Orient-Okcydent.

Media: iledzisiaj.pl

23 kwietnia 2018r. w sali koncertowej radzyńskiej szkoły muzycznej wystąpił Konrad Sikora, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie fortepianu Pani Jolanty Woźniak. Zgromadzonych na koncercie gości przywitał Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim Pan Zbigniew Czuryło. Koncert poprowadziła Pani Jadwiga Bagińska - nauczyciel klasy fortepianu naszej szkoły.

Repertuar, który wykonał młody pianista to:

 • Etiuda c moll F. Chopina,
 • Etiuda c moll op.2 nr 4 S. Prokofiewa,
 • Sonata patetyczna op. 13 L. van Beethovena,
 • Nokturn op. 27 nr 2 F. Chopina,
 • Trzy Preludia na fortepian G. Gershwina
 • Preludium i Fuga d moll WTC II J.S. Bacha.

 

1 czerwca 2017r. o godz. 1530 w sali koncertowej PSM odbył się recital skrzypcowy Dominiki Szeniawskiej, uczennicy mgr. Mariana Andruchiwa Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej, która wykonała swój program dyplomowy.

W dniu 21 kwietnia 2017r. w sali koncertowej PSM odbył się koncert gitarowy Michała Daniela Bąka, doktoranta w klasie gitary prof. dr. hab. Piotra Zaleskiego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Koncert został poprzedzony warsztatami, które przeprowadził Pan M.D. Bąk dla uczniów klasy gitary PSM I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Koncert prowadziła Ewa Zagórska.

27 marca 2017 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się recital Katarzyny Kopiejek, uczennicy klasy fortepianu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, wielokrotnie wyróżnianej i nagradzanej na konkursach pianistycznych lokalnych, krajowych i międzynarodowych. W programie młoda pianistka zaprezentowała repertuar z egzaminu dyplomowego.

W pierwszej części koncertu publiczność wysłuchała:

 • J.S. Bacha „Preludium i fugę es-moll”,
 • L. van Beethovena „Sonatę D-dur op. 10 nr3 (wszystkie części),
 • S. Prokofiewa „Toccatę d-moll op. 11

W drugiej części koncertu młoda pianistka wykonała:

 • F. Chopina „Etiudę cis-moll op.10 nr 4”
 • A. Skriabina „Preludium f-moll op. 11”
 • F. Chopina “Etiudę e-moll op. 25 nr 5”
 • F. Chopina „Balladę f-moll op. 52”