13 kwietnia 2015r.,  w naszej szkole odbyły się warsztaty dla wszystkich akordeonistów szkoły, od klasy pierwszej do ostatniej. W takich lekcjach otwartych wziął między innymi udział uczeń klasy pierwszej cyklu 6-letniego - Staś Krupa, który po swojej prezentacji otrzymał pochwałę od profesora. A warsztaty prowadził docent Jerzy Siemak. Akordeonista, pedagog, kameralista, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Wcześniej pełnił funkcję prorektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - Filia w Szczecinie. Juror w wielu konkursach akordeonowych - regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Koncertuje w kraju i za granicą. Pierwszy akordeon Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego. Po zakończonych warsztatach profesor stwierdził, że uczniowie prezentują poziom krajowy, a na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt prezentacji utworów na instrumentach koncertowych oraz zróżnicowany i ciekawy dobór repertuaru.