W piątek, 17 maja 2019r., w ramach rekrutacji, odbył się Dzień Otwarty Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Wydarzenie rozpoczęło się w sali koncertowej, gdzie dzieci i rodziców przywitał Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Czuryło. Dyrektor poinformował przybyłych, że placówka jest szkołą ministerialną, w której nauka jest bezpłatna. Przedstawił historię szkoły, osiągnięcia uczniów, wyjaśnił jak wyglądają badania predyspozycji muzycznych kandydatów oraz przebieg nauki w szkole muzycznej. Podkreślił, że Państwowa Szkoła Muzyczna jest placówką przyjazną dla uczniów, wydobywającą artystyczne zdolności dzieci, a także wpływającą na ich wszechstronny rozwój. Zajęcia prowadzone przez wykształconych i doświadczonych pedagogów przyczyniają się do rozwoju procesów poznawczych, kształcą uwagę i pamięć, uczą skupienia oraz kształtują charakter. Dlatego kształcenie muzyczne dziecka jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Kolejnym punktem Dnia Otwartego był krótki koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na scenie sali koncertowej swoje umiejętności zaprezentowali: Urszula Gepner, Marcin Mitura, Natalia Dyjak, Anna Lipińska i Wojciech Magier. Po koncercie kandydaci do PSM i ich rodzice zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, oglądania instrumentów muzycznych oraz rozmów z nauczycielami.

Kulminacją Dnia Otwartego był koncert zatytułowany „Jan Sebastian Bach i Nie Tylko”, który odbył się w ramach obchodów 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej. W sali kina „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury wystąpili uczniowie oraz nauczyciele tejże szkoły, odpowiadając na zaproszenie Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Na scenie wybrzmiała muzyka barokowa, głównie kompozycje Jana Sebastiana Bacha, w wykonaniu trio fortepianowego, kwartetu saksofonowego, kwintetu akordeonowego, solistów oraz orkiestry ZSM. Wśród wykonawców znaleźli się absolwenci naszej szkoły - Karol Zbaracki, Mateusz Głowniak i Mateusz Golonka, którzy obecnie wraz z Jakubem Mackiewiczem i Szymonem Dębowskim tworzą kwintet akordeonowy ZSM w Białej Podlaskiej, prowadzony przez Pana Zbigniewa Czuryłę. W wykonaniu kwintetu publiczność usłyszała Toccatę i fugę d mol Jana Sebastiana Bacha.

Koncert poprowadził Pan Waldemar Robak – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Media: 24wspolnota.pl | rokradzyn.pl

14 maja 2019r. był pierwszym dniem audycji muzycznych, które corocznie odbywają się w naszej szkole. Uczestniczyły w nich dzieci z Grupy „0” Przedszkoli nr 1, nr 2, nr 3, „Dzwoneczek”, „Kacperek” oraz uczniowie z klas I, II, III i IV Szkoły Podstawowej nr1 w Radzyniu Podlaskim. Ponad 400 gości Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego Radzyniu Podlaskim miało możliwość poznania podstawowych pojęć z dziedziny muzyki, obejrzenia różnych instrumentów muzycznych oraz wysłuchania popisów młodych artystów uczęszczających do naszej szkoły.

Jakub Stefaniak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego z klasy akordeonu mgr Zbigniewa Czuryło otrzymał stypendium z programu stypendialnego „Młoda Polska”. Rozdanie dyplomów odbyło się 19 marca 2019 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie, w obecności wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego.

„Młoda Polska” to program Narodowego Centrum Kultury przeznaczony dla młodych, polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach sztuk artystycznych. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej. W XVI edycji programu złożono 616 wniosków, natomiast stypendium otrzymało 88 artystów.

3 września 2018r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. W związku z remontem elewacji zachodniego skrzydła Pałacu Potockich, w którym znajduje się PSM, wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej wschodniego skrzydła Pałacu.

20 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Pierwsza część wydarzenia odbyła się w sali Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczął Dyrektor PSM Zbigniew Czuryło, który podziękował proboszczowi Parafii Świętej Trójcy Ks. Kanonikowi Andrzejowi Kieliszkowi za duchowe wsparcie i wieloletnią współpracę oraz Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego Jerzemu Rębkowi za pomoc w działaniach służących poszerzeniu bazy lokalowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl., a tym samym stworzeniu możliwości lepszego rozwoju uzdolnionych muzycznie uczniów.

Dyrektor zapoznał również zgromadzoną publiczność z najważniejszymi wydarzeniami z życia społeczności szkoły muzycznej w mijającym roku szkolnym.

Następnie odbyło się wręczenie świadectw i nagród uczniom kończącym PSM z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom. Nagrody z rąk Dyrektora otrzymali również laureaci konkursów.

Wydarzenie ubarwił koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, prowadzony przez Wiktorię Klementewicz i Huberta Wyrwisza.