Jakub Stefaniak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego z klasy akordeonu mgr Zbigniewa Czuryło otrzymał stypendium z programu stypendialnego „Młoda Polska”. Rozdanie dyplomów odbyło się 19 marca 2019 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie, w obecności wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego.

„Młoda Polska” to program Narodowego Centrum Kultury przeznaczony dla młodych, polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach sztuk artystycznych. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej. W XVI edycji programu złożono 616 wniosków, natomiast stypendium otrzymało 88 artystów.

3 września 2018r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. W związku z remontem elewacji zachodniego skrzydła Pałacu Potockich, w którym znajduje się PSM, wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej wschodniego skrzydła Pałacu.

20 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Pierwsza część wydarzenia odbyła się w sali Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczął Dyrektor PSM Zbigniew Czuryło, który podziękował proboszczowi Parafii Świętej Trójcy Ks. Kanonikowi Andrzejowi Kieliszkowi za duchowe wsparcie i wieloletnią współpracę oraz Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego Jerzemu Rębkowi za pomoc w działaniach służących poszerzeniu bazy lokalowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl., a tym samym stworzeniu możliwości lepszego rozwoju uzdolnionych muzycznie uczniów.

Dyrektor zapoznał również zgromadzoną publiczność z najważniejszymi wydarzeniami z życia społeczności szkoły muzycznej w mijającym roku szkolnym.

Następnie odbyło się wręczenie świadectw i nagród uczniom kończącym PSM z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom. Nagrody z rąk Dyrektora otrzymali również laureaci konkursów.

Wydarzenie ubarwił koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, prowadzony przez Wiktorię Klementewicz i Huberta Wyrwisza.

W dniach 23 oraz 25 kwietnia 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbyły się audycje muzyczne. Uczestniczyły w nich dzieci z Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim oraz uczniowie z klas I - IV Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Radzyniu Podlaskim – razem ponad 800 osób.

Wydarzenie zostało przygotowane przez pedagogów naszej szkoły: Panią Ewę Zagórską – nauczyciela klasy gitary, Pana Macieja Szuksztula – nauczyciela klasy skrzypiec oraz Pana Radosława Żyłę – nauczyciela klasy saksofonu. Celem audycji było poszerzenie wiedzy muzycznej dzieci oraz promocja oferty edukacyjnej PSM.

Na scenie sali koncertowej, przed zaproszonymi gośćmi, swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie radzyńskiej szkoły muzycznej: Magdalena Kowalska (ucz. kl. fortepianu Pani Elżbiety Charlińskiej), Anna Polak (ucz. kl. fletu Pani Pauliny Zielinskiej), Aleksandra Kosińska (ucz. kl. akordeonu Pana Jacka Nestoruka), Izbela Koczkodaj (ucz. kl. fortepianu Pani Elżbiety Charlińskiej), Cezary Mazur (ucz. kl. trąbki Pana Wojciecha Lesiuka), Aleksandra Pizoń (ucz. kl. gitary Pani Ewy Zagórskiej), Wiktoria Dołęga (ucz. kl. fletu Pani Pauliny Zielińskiej), Mateusz Kościuczyk (ucz. kl. saksofonu Pana Radosława Żyły), Natalia Wiater (ucz. kl. skrzypiec Pani Natalii Pomyłujko), Jakub Semeniuk (ucz. kl. trąbki Pana Wojciecha Lesiuka), Alicja Sposób (ucz. kl. gitary Pani Ewy Zagórskiej), Jakub Korulczyk (ucz. kl fortepianu Ewy Łańcut-Nestoruk), Filip Skwara (ucz. kl. fletu Pani Pauliny Zielińskiej), Michał Goławski (ucz. kl. akordeonu Pana Jacka Nestoruka), Antonina Lipniacka (ucz. kl. fortepianu Pani Agnieszki Jeż), Zuzanna Konarska (ucz. kl. fortepianu Pani Ewy Łańcut-Nestoruk), Aleksandara Zykubek (ucz. kl. fletu Pani Pauliny Zielińskiej), Oskar Pawlik (ucz. kl. trąbki Pana Wojciecha Lesiuka), Stanisław Krupa (ucz. kl. akordeonu Pana Zbigniewa Czuryły), Julia Duszak (ucz. kl. gitary Pani Ewy Zgórskiej), Łucja Świderska (ucz. kl. fletu Pani Pauliny Zielińskiej), Mateusz Głowniak (ucz. kl. akordeonu Pana Zbigniewa Czuryły), trio – Natalia Dyjak (ucz. kl. skrzypiec Pana Macieja Szuksztula), Anna Lipińska (ucz. kl. skrzypiec Pani Natalii Pomyłujko), Aleksandra Kożuch (ucz. kl. fortepianu Pani Agnieszki Jeż), trio saksofonowe – Natalia Siudyła, Mateusz Kościuczyk i Szymon Gmur (ucz. kl. saksofonu Pana Radosława Żyły), kwintet akordeonowy – Mateusz Głowniak, Stanisław Krupa, Jakub Palinowski, Marcel Semeniuk, Angelika Koczkodaj (ucz. kl. akordeonu Pana Zbigniewa Czuryły).

Uczestniczące w audycjach muzycznych przedszkolaki i uczniowie początkowych klas szkoły podstawowej zobaczyli różne instrumenty muzyczne, usłyszeli ich brzmienie na żywo oraz poznali podstawowe pojęcia muzyczne. Towarzyszyła temu interesująca oraz dowcipna prelekcja prowadzących audycje pedagogów, w której dzieci mogły interaktywnie uczestniczyć.

23.04.2018

25.04.2018

2 marca 2018r. w PSM odbył się koncert „Muzyczne Spotkania”, podczas którego wystąpili uczniowie: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. Karłowicza w Łukowie.

Naszą szkołę reprezentowali: solistka: - Natalia Wiater (kl. I, c.4l.  - skrzypce), która wykonała Koncert h-moll cz. I O. Riedinga oraz trio wkładzie: Natalia Dyjak (kl. IV, c.6l. – skrzypce), Anna Lipińska (kl. IV, c.6l. – skrzypce), Alicja Kożuch (kl. VI, c.6l. – fortepian), które zagrało utwory: Król elfów – melodię irlandzką, El Condor Pasa – melodię peruwiańską, wiązankę melodii Country / Blues.

PSM w Łukowie, podczas koncertu, reprezentował kwartet w składzie: Łucja Mateńko (skrzypce), Natalia Sałata (skrzypce), Maria Lesiuk (skrzypce) i Karolina Oklińska (fortepian), który zagrał utwory: Most w San Paio, Magkiko, Pożegnanie Liverpoolu, Soon Hee Newbold, a także solistki: Łucja Korlaga (skrzypce) - z utworem Ragtime kurzej klatki, Julia Wardak (skrzypce), która zagrała melodię żydowską Oh Father, Amelia Dobroch (skrzypce) z utworem Koncert h-moll cz. I O. Riedinga, Zuzanna Wiśniowska (skrzypce), która zagrała Etiudę G. Dulova i Koncert G- dur cz. I A. Krawczuka, Marta Wardak (skrzypce) - z utworami: Etiuda A. Komarowskiego i Koncert dziecięcy G-dur cz. I G. Trietiaczenki, Łucja Mateńko (skrzypce) – z utworami: Etiuda F. Davida i Koncert A-dur cz. I A. Komarowskiego.

Gościnie, na scenie PSM, wystąpiła Aleksandra Polak (skrzypce), absolwentka PSM I st. im K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, laureatka licznych konkursów, obecnie uczennica kl.VI OSM I i II st. w Lublinie, która zagrała Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” cz. I Antonio Vivaldiego oraz Allegro z cyklu Cztery Pory Roku.

Przy fortepianie akompaniował Pan Tomasz Wojtaś. Koncert przygotowali i prowadzili pedagodzy: Natalia Pomyłujko oraz Maciej Szuksztul.