Jakub Stefaniak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego z klasy akordeonu mgr Zbigniewa Czuryło otrzymał stypendium z programu stypendialnego „Młoda Polska”. Rozdanie dyplomów odbyło się 19 marca 2019 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie, w obecności wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Narodowego Centrum Kultury prof. Rafała Wiśniewskiego.

„Młoda Polska” to program Narodowego Centrum Kultury przeznaczony dla młodych, polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach sztuk artystycznych. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej. W XVI edycji programu złożono 616 wniosków, natomiast stypendium otrzymało 88 artystów.