24 czerwca 2010r., w Sali koncertowej naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu stypendystów Marszałka Województwa Lubelskiego: Anny Kopiejek, Szymona Lipińskiego i Kacpra Trocia. Następnie odbyło się wręczanie świadectw uczniom kończącym szkołę i uczniom promowanym do następnej klasy z wyróżnieniem. W czasie uroczystości zakończenia roku dyrektor złożył, na ręce Przewodniczącego Rady Rodziców, list gratulacyjny wszystkim rodzicom za włożony trud i troskę o edukację artystyczną ich dzieci.

1 czerwca 2010r., uczniowie, kończący naszą szkołę, razem z pedagogami wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Młodzież odwiedziła miejsca w stolicy związane z Fryderykiem Chopinem: Kościół Św. Krzyża, Salonik Chopinów, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie. Spacerując po Krakowskim Przedmieściu zatrzymywali się przy grających ławeczkach poświęconych, na których można posłuchać muzyki kompozytora. W kościele Wizytek uczniowie dali mini recital. Na zakończenie wszyscy udali się do Muzeum im. F. Chopina w Warszawie. Chodząc po kolejnych piętrach, dowiadywali się, jak wyglądało jego dzieciństwo w Żelazowej Woli, dorastanie w Warszawie i czas spędzony w Paryżu.

7 maja 2010r., w naszej szkole odbył się I Festiwal Gitarowy. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Rada Rodziców przy PSM w Radzyniu. Celem Festiwalu było kształtowanie wrażliwości w interpretacji utworów muzycznych, propagowanie wśród uczniów i pedagogów nowego repertuaru muzycznego, integracja uczniów i nauczycieli oraz wymiana doświadczeń.

36 wykonawców ze szkół muzycznych regionu lubelskiego m.in. z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina, Łukowa, Puław, Radzynia Podlaskiego oceniało jury w składzie: dr Jakub Niedoborek- przewodniczący jury, mgr Michał Skup, mgr Andrzej Przeździak, mgr Ewa Zagórska - członkowie i mgr Zbigniew Czuryło - sekretarz. Po wysłuchaniu prezentacji uczniowskich jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I - soliści:

grupa I - kl. I c. 4-letni, kl.I i II c. 6-letni

I miejsca - nie przyznano

II miejsce - ex aequo: Paweł Kutczyński (SM I st. im. K.Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim) i Joanna Knap (SM I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie);

III miejsce - ex aequo: Marzena Wiśniewska (PSM I st. w Puławach) oraz Cezary Jędruszczak (PSM Ist. im. K.Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim);

grupa II - kl. II c. 4-letni, kl. III c. 6-letni

I miejsce - ex aequo: Natalia Glaza (ZSM I i II st. im. F.Chopina w Białej Podlaskiej) oraz Daria Zaremba (PSM I st. w Puławach);

II miejsce - Adrian Borek (PSM I st. im. M.Karłowicza w Łukowie);

III miejsce - Justyna Jabłońska (PSM I st. im. K.Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim);

grupa III - miejsc nie przyznano, kl. III c. 4-letni, kl. IV c. 6-letni

grupa IV - kl. IVc. 4-letni, kl. V i VI c. 6-letni

I miejsce - Wojciech Chomicz (ZSM I i II st. im. F.Chopina w Białej Podlaskiej)

II miejsca nie przyznano

III miejsce - ex aequo: Marta Nawrocka (PSM I st. im. M.Karłowicza w Łukowie) i Justyna Godzisz ( SM I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie);

Kategoria II - zespoły kameralne

I miejsce - Zespół gitarowy (PSM I st. im. K.Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim);

II miejsce - Duet "Amigos" (ZSM I i II st. im. F.Chopina w Białej Podlaskiej);

III miejsce - ex aequo: Duet "Glaza" (ZSM I i II st. im. F.Chopina w Białej Podlaskiej) i duet "Osmal - Żurawski" (PSM I st. im. K.Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim).

Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody rzeczowe. Festiwal zaszczyciła swoją obecnością wizytator CEA regionu lubelskiego Pani Jadwiga Kiszczak. Organizatorzy mają nadzieję, że Festiwal Gitarowy na trwałe zapisze się w kalendarzu imprez szkolnych.

Na zakończenie Festiwalu odbył się koncert laureatów i koncert gwiazd: Jakuba Niedoborka (gitara) i Elwiry Śliwkiewicz - Cisak (akordeon).

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje firmom: Sklep Muzyczny "Na Księżycu" w Lublinie, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim oraz sponsorom indywidualnym za pomoc w realizacji

XII REGIONALNE PRZESŁUCHANIA UCZNIÓW KLAS FORTEPIANU
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
w RADZYNIU PODLASKIM

21 kwietnia 2010 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim już po raz XII odbyły się Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I Stopnia, których celem jest przegląd dorobku artystycznego uczniów szkół muzycznych w zakresie pianistycznej sztuki wykonawczej. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego, a nad całokształtem spraw organizacyjnych czuwał dyrektor PSM w Radzyniu Pan Zbigniew Czuryło. W tym roku w Przesłuchaniach wzięło udział 34 uczestników z 12 szkół naszego regionu, którzy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych. Radzyńską szkołę reprezentowało 6 uczniów.

Przesłuchania Konkursowe otworzył dyrektor szkoły, który poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem (w związku z żałobą narodową organizatorzy postanowili przesunąć termin konkursu, który planowany był początkowo na 16 kwietnia b.r.). Obradom Jury już po raz drugi przewodniczył prof. Andrzej Tatarski (ceniony pianista i pedagog, prowadzący klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, biorący udział w pracach jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych). Pozostali członkowie reprezentowali szkoły regionu lubelskiego: mgr Małgorzata Okułowicz-Żyła (ZSM I i II st. w Białej Podl.), mgr Artur Smelkowski (PSM I i II st. w Krasnymstawie) oraz mgr Tomasz Wojtaś (PSM I st. w Łukowie). Sekretarzem Jury była nauczycielka klasy fortepianu radzyńskiej szkoły mgr Agnieszka Jeż.

Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych Jury postanowiło przydzieliċ następujące nagrody i wyróżnienia:

29 marca 2010r., w naszej szkole odbyły się Eliminacje do XII Regionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia, które będą miały miejsce w naszej szkole 16 i 17 kwietnia. Z 14 uczniów biorących udział w eliminacjach jury wyłoniło sześciu pianistów, którzy będą reprezentować naszą szkołę na Przesłuchaniach:

kategoria I - uczniowie klas III - IV c. 6 l. oraz I - II c. 4.

  • Karolina Oleksińska - naucz. M. Okułowicz-Żyła
  • Gabriela Dudek - naucz. E. Łańcut-Nestoruk
  • Julia Szabrańska- naucz. M. Okułowicz-Żyła

kategoria II - uczniowie klas V - VI c. 6 l. oraz III - IV c. 4.

  • Izabela Dadasiewicz - naucz. B. Daniluk
  • Katarzyna Kopiejek - naucz. E. Łańcut-Nestoruk
  • Karolina Zaniewicz - naucz. B. Daniluk