• Plan zajęć  podstaw rytmiki i kształcenia słuchu  klas I-III cyklu 6-letniego (czytaj)
  • Plan zajęć kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz chóru klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz klas I-IV cyklu 4-letniego (czytaj)

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2022 roku szkoła jest otwarta w każdą sobotę w godzinach 8.30 - 13.00

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 01 września 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej szkoły.

Informujemy, że z powodu remontu dziedzińca Pałacu utrudnione jest wejście do szkoły !!! ( brak chodnika – rozsypany grys ! ).

Franciszek Gadamski, uczeń klasy II cyklu 4-letniego z klasy akordeonu Pana Jacka Nestrouka, podczas Lubelskiego Konkursu Akordeonowego, który odbył się w dniu 18 czerwca 2022r.  zajął II miejsce.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl. na rok szkolny 2022/2023. Czytaj

Igor Świderski, uczeń klasy II cyklu 6-letniego z klasy fortepianu  Pani Magdaleny Strońskiej, podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego "Muzyczne Obrazy", który odbył się w dniach 27-28 maja 2022r. w Radomiu zajął II miejsce.