UWAGA!
ucznowie i rodzice
dot. nauczania zdalnego - na odległość

 

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 10 kwietnia 2020r., dokonanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. /Dz. U. poz. 493/.

Zgodnie ze wskazaną regulacją wprowadzam realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

Zakłada się:

 1. Następujące sposoby realizacji nauczania:
  • prowadzanie zajęć w formie on-line poprzez dostępne aplikacje, np. Skype, Messenger, WhatsApp, Hangouts i inne dostępne komunikatory internetowe,
  • zajęcia, kontakt, konsultacje telefonicznie,
  • prowadzenie zajęć w oparciu o materiały wysłane do uczniów i od uczniów /filmiki, nagrania, prace pisemne/,
  • wysyłanie uczniom materiałów do pracy /np. scany, foto/,
  • kontakt z uczniem i rodzicami, wideokonferencje.
 2. Forma przeprowadzania zajęć na odległość zostanie ustalona pomiędzy nauczycielem i uczniem za zgodą i akceptacją rodziców, w porozumieniu z dyrektorem szkoły zostanie ustalona indywidualnie. Będzie zależna od możliwości technicznych i sytuacji domowej ucznia.
 3. Ocena pracy ucznia odbywać się będzie na podstawie przesłanych prac pisemnych, nagrań, testów i filmików wideo. Ustalona zostanie za pośrednictwem on-line.

 

Życzę wszystkim dużo cierpliwości i spokoju, a przede wszystkim dużo zdrowia!

 

Zbigniew Czuryło

Dyrektor PSM I st.
w Radzyniu Podlaskim