Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim prosi uczniów kończących w tym roku szkolnym edukację w PSM (kl. VI cyklu 6-letniego oraz kl. IV cyklu 4-letniego) o zwrot nut. Zwroty nut będą przyjmowane w dniach od 3 do 9 czerwca 2020r., w godz. 8.30 - 13.00.

Nuty powinny być zapakowane w foliową lub papierową torbę z włożoną do środka kartką, na której należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Uczniom kontynuującym naukę, biblioteka automatycznie prolonguje wypożyczone egzemplarze na następny rok szkolny – 2020/2021.