Badanie przydatności odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020r. (środa) od god. 15.30 w siedzibie szkoły - zgodnie z Regulaminem rekrutacji (poniżej). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny każdy kandydat otrzyma indywidualnie drogą e-mailową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można uzyskać informacje pod nr tel. 83 352 97 63 w godz. 9.00 – 13.00

Regulamin rekrutacji