Przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Zajęcia edukacyjne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim do 26 czerwca bieżącego roku będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.