Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl. będzie czynna 25 czerwca 2020r. (czwartek) w godz. 1500-1600.

Korzystając z biblioteki należy zachować procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie panedmii: obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości.