Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podl. informuje, że w dniach od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne wynikające z planu nauczania będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Ograniczenie funkcjonowania szkoły zostaje wprowadzone w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z dnia 24.10.2020r, wynikającym z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii wirusa Sars-COV-2.

 Zapraszam do kontaktu z nauczycielami.

Zbigniew Czuryło
Dyrektor PSM I st.
w Radzyniu Podlaskim