31 maja 2021 roku odbędzie się badanie predyspozycji kandydatów do kl. I. O szczegółach /godzinach/  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie /telefonicznie lub e-mailowo/ w dniach 26 – 27 maja br.