Igor Świderski, uczeń klasy II cyklu 6-letniego z klasy fortepianu  Pani Magdaleny Strońskiej, podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego, który odbył się 17 listopada 2021r. w Puławach, zajął II miejsce w kategorii I.