Franciszek Gadamski, uczeń klasy II cyklu 4-letniego z klasy akordeonu Pana Jacka Nestrouka, podczas Lubelskiego Konkursu Akordeonowego, który odbył się w dniu 18 czerwca 2022r.  zajął II miejsce.