• Plan zajęć  podstaw rytmiki i kształcenia słuchu  klas I-III cyklu 6-letniego (czytaj)
  • Plan zajęć kształcenia słuchu, audycji muzycznych oraz chóru klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz klas I-IV cyklu 4-letniego (czytaj)