XV REGIONALNY KONKURS PIANISTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA W RADZYNIU PODLASKIM

22 kwietnia 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim już po raz XV odbył się REGIONALNY KONKURS PIANISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA.

Współorganizatorami konkursu były: Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego, Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie MELODIA ART na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

W bieżącym roku w Konkursie wzięło udział 35 uczestników z 9 szkół regionu lubelskiego, którzy wystąpili w trzech kategoriach wiekowych. Radzyńską szkołę reprezentowało 9 uczniów.

Obradom Jury przewodniczył dr hab. Mariusz Drzewicki (ceniony pianista i pedagog, prowadzący klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, biorący udział w pracach jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych). Pozostali członkowie to: dr hab. Witold Holtz (AM w Łodzi) oraz mgr Jolanta Woźniak (SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie). Sekretarzem Jury była nauczycielka klasy fortepianu radzyńskiej szkoły mgr Agnieszka Jeż.

Wśród laureatów znalazła się czwórka pianistów z Radzynia:

  • w kategorii I Joanna Zielińska (uczennica pani Ewy Łańcut-Nestoruk) zajęła I miejsce, zaś Sylwia Kowalczyk (przygotowana przez panią Agnieszkę Jeż) została wyróżniona. Obie dziewczynki uczęszczają do klasy II cyklu sześcioletniego.
  • w kategorii III dwie uczennice: Milena Prokopiuk z kl. V cyklu sześcioletniego (naucz. Elżbieta Charlińska) i Julia Walczyna z klasy VI cyklu sześcioletniego (naucz. Barbara Daniluk) zajęły III miejsce. W tej kategorii miejsca I i II nie przyznano.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Konkurs zakończył koncert w wykonaniu laureatów wytypowanych przez Jury. Młodzi artyści wraz z rodzicami i pedagogami mogli podczas przerwy poprzedzającej ogłoszenie wyników zwiedzić Izbę Pamięci Karola Lipińskiego, która mieści się w siedzibie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim (w pałacu Potockich). Uczestnicy konkursu chwalili sprawną organizację oraz życzliwą atmosferę panującą podczas Konkursu. To właśnie sprawia, że tak chętnie wracają do Radzynia i czekają już na następny konkurs, który jest okazją do popularyzacji muzyki fortepianowej. Jest też formą doskonalenia i konfrontacji metod nauczania gry na fortepianie dla pedagogów szkół muzycznych.

Dyrekcja dziękuje sponsorowi: Spółdzielczej Mleczarni ,,SPOMLEK" w Radzyniu Podlaskim za pomoc w realizacji projektu.

Media: opinie.news | radzyninfo.pl | radzyn-podl.pl