Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Ogniska Muzycznego działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbyło się 18 czerwca 2019r.

Wydarzenie rozpoczął Pan Zbigniew Czuryło witając zebranych i przybliżając działalność Ogniska w kończącym się roku szkolnym. Po wręczeniu świadectw promocyjnych oraz ukończenia nauki, zgromadzeni na uroczystości goście wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego.

28 września 2018 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego Ogniska Muzycznego działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Dnia 13 czerwca 2018 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów Ogniska Muzycznego.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zbigniew Czuryło witając zebranych i przybliżając działalność Ogniska w bieżącym roku szkolnym. Następnie, zgromadzona publiczność, wysłuchała koncertu w wykonaniu wybranych uczniów. Najważniejszą częścią spotkania było wręczenie świadectw ukończenia Ogniska Muzycznego absolwentom oraz uczniom, którzy uzyskali promocję do klas wyższych.

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbył się koncert uczniów klasy fortepianu Pani Barbary Daniluk, którzy zaprezentowali zróżnicowany repertuar. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała młodych wykonawców.