Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim jest placówką publiczną prowadzoną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Szkoła mieści się przy ulicy Jana Pawła II 2 (Pałac Potockich).

PSM I st. realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach w dwóch cyklach nauczania:

• sześcioletnim – od 6 do 10 roku życia,
• czteroletnim – od 8 do 16 roku życia.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

I. CYKL SZEŚCIOLETNI

O przyjęcie do klasy pierwszej sześcioletniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat - do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki. W przypadku kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagana. Wiek kandydatów do pierwszej klasy cyklu sześcioletniego nie może przekraczać 10 lat.

Nauka gry odbywa się na jednym z instrumentów wybranych przez kandydata:
fortepian, skrzypce, gitara, akordeon.

W zależności od predyspozycji fizycznych, kandydat może również uczyć się gry na instrumentach dętych:
flet, saksofon, trąbka.

Plan nauczania w klasie I obejmuje:
• 2 x 30 min. zajęcia z instrumentu głównego,
• 3 x 45 min. rytmika z kształceniem słuchu.

II. CYKL CZTEROLETNI

O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie przekracza więcej niż 16 lat.

Nauka gry odbywa się na jednym z instrumentów wybranych przez kandydata:
fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, saksofon, trąbka.

Plan nauczania w klasie I obejmuje:
• 2 x 45 min. zajęcia z instrumentu głównego,
• 2 x 45 min. kształcenie słuchu.

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Rejestracja kandydatów na rok szkolny 2021/2022 odbywa się poprzez wypełnienie WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO. Wniosek należy złożyć do dnia 21 maja 2021r.

Data badania predyspozycji kandydatów, ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19, zostanie podana w terminie późniejszym - telefonicznie, e-mailowo, informacja na stronie internetowej szkoły.

Badanie predyspozycji polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz warunków fizycznych, niezbędnych do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i odbywa się na podstawie opracowanego zestawu zadań sprawdzających:

• predyspozycje głosowe (zaśpiewanie piosenki),
• słuch muzyczny,
• poczucie tonalne,
• poczucie rytmu.

Kandydat nie musi posiadać przygotowania muzycznego.

Kandydatom, którzy uzyskali pozytywny wynik badania przydatności na wybrany instrument muzyczny, z powodu braku miejsc lub niewystarczających predyspozycji fizycznych, może być zaproponowany inny instrument.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 3 dni od zakończenia badań predyspozycji. Jednocześnie zostanie podany termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Dokumenty do pobrania:             
- INFORMATOR-REKRUTACJA   - Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do PSM
- WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY   - Lista kandydatów przyjętych do PSM
- REGULAMIN REKRUTACJI