Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • Bernard Krupa - Przewodniczący
  • Sylwia Lipniacka - Z-ca Przewodniczącego
  • Grzegorz Pizoń - Sekretarz
  • Izabela Gepner - Członek
  • Danuta Zarębska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

  • Katarzyna Lemieszewska - Przewodnicząca
  • Wioletta Lipińska - Członek
  • Alicja Koczkodaj - Członek

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

75 8046 0002 2001 0003 5522 0001

Regulamin Rady Rodziców