Spis treści


Rok szkolny 2019/2020

  • Przewodniczący - Stanisław Krupa (kl. VI c.6l.)
  • Z-ca przewodniczącego - Urszula Gepner (kl. VI c.6l.)
  • Skarbnik - Julia Karaś (kl. IV c.4l.)
  • Sekretarz - Julita Kulik (kl. IV c.4l.)
  • Członek - Gabriela Skiba (kl. VI c.6l.)

Opiekunem Samorządu w roku szkolnym 2019/2020 jest Pani Dorota Szostakiewicz.

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2019/2020