Spis treści


Rok szkolny 2020/2021

  • Przewodniczący - Martyna Belniak (kl. V c.6l.)
  • Z-ca przewodniczącego - Oskar Pawlik (kl. IV c.4l.)
  • Skarbnik - Joanna Jesionek (kl. VI c.6l.)
  • Sekretarz - Alicja Sposób (kl. IV c.4l.)
  • Członek - Marta Miedzik (kl. V c.6l.)
  • Członek - Joanna Tokarska (kl. IV c.4l.)

Opiekunem Samorządu w roku szkolnym 2020/2021 jest Pani Dorota Szostakiewicz.

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2020/2021