Spis treści


Rok szkolny 2017/2018

  • Przewodnicząca - Julia Duszak (kl. IV c.4l.)
  • Z-ca przewodniczącej - Cyprian Wojtaś (kl. VI c.6l.)
  • Z-ca przewodniczącej - Wiktoria Klementewicz (kl. VI c.6l.)
  • Członek - Karol Białek (kl. V c.6l.)
  • Członek - Karolina Śpiewak (kl. IV c.6l.)

Opiekunem Samorządu w roku szkolnym 2017/2018 jest Pani Ewa Łańcut-Nestoruk.