Początki...

...edukacji muzycznej w Radzyniu Podlaskim związane są z działalnością Społecznego Ogniska Muzycznego założonego w 1961r. Pierwsza siedziba SOM mieściła się przy ul. Warszawskiej.

Budynek siedziby SOM

W 1976r. przydzielono ognisku budynek przy ul. Gwardii 2. Placówka brała czynny udział w życiu kulturalnym miasta, a jej uczniowie byli wielokrotnie wyróżniani na Wojewódzkich Przeglądach Instrumentalnych. Wzrastające zainteresowanie działalnością i osiągnięciami ogniska poparte staraniami jego dyrektora, Zygmunta Pietrzaka, stworzyło warunki do ubiegania się o powołanie szkoły muzycznej I stopnia.

1 września 1981r. ...

...na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Radzyniu Podlaskim rozpoczęła swą działalność. Dyrektorem placówki został Zygmunt Pietrzak. Naukę pod okiem 4 pedagogów rozpoczęło 21 uczniów działu młodzieżowego. Budynek przy ul. Gwardii 2 stał się odtąd również siedzibą szkoły.

Pierwsza siedziba PSM

W 1985r. utworzono w szkole 6-letni dział dziecięcy. Z każdym rokiem działalność PSM spotykała się z coraz większym zainteresowaniem środowiska. Liczba uczniów stale wzrastała, powiększało się grono pedagogiczne. Znacząca stała się obecność szkoły w życiu kulturalnym miasta, a sukcesy na Wojewódzkich Przeglądach Instrumentalnych potwierdzały jej dobry poziom. W 1988r. Naczelnik Miasta przyznał PSM pomieszczenia w nowo wyremontowanym zachodnim skrzydle...

Palac Potockich

...pałacu Potockich,

gdzie obok 14 sal lekcyjnych znalazła się również sala koncertowa, w której oprócz uroczystości szkolnych odbywać się miały również imprezy muzyczne dla społeczności miasta. Brakowało w niej jednak dobrej jakości fortepianu, który umożliwiałby zapraszanie znanych artystów. W 1991r., dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Towarzystwa im. F. Chopina, szkoła otrzymała trzy...

...fortepiany marki KAWAI,

jeden koncertowy i dwa kameralne. Od tamtej pory sala koncertowa jest w pełni przygotowana do artystycznych imprez na najwyższym poziomie. Jest bardzo prawdopodobne, że w dalekiej przeszłości sale Pałacu Potockich słyszały tupot nóg małego Karola Lipińskiego, którego ojciec był tu nadwornym muzykiem. Radzyń Podlaski szczyci się tym, że ten wybitny dziewiętnastowieczny skrzypek przyszedł tu na świat. Zatem, z oczywistych względów, 25 maja 1991r., podczas obchodów jubileuszu X- lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej oficjalnie nadano jej...

...imię Karola Lipińskiego.

Jako radzyński patron muzyki został on jednak uczczony dużo wcześniej. Społeczeństwo miasta postanowiło upamiętnić genialnego rodaka poprzez zorganizowanie cyklu koncertów z udziałem wybitnych artystów. Szkoła muzyczna od samego początku jest ich współorganizatorem, a od momentu przeprowadzki do pałacu Potockich większość występów ma miejsce w naszej sali koncertowej. Pierwsze koncerty odbyły się w listopadzie 1984r. i zapoczątkowały serię imprez muzycznych noszących nazwę...

"Dni Karola Lipińskiego",

odbywających się jesienią każdego roku. Przy ich organizacji szkoła współpracuje z powstałym w 1999r. Radzyńskim Towarzystwem Muzycznym. Na przestrzeni lat w ramach „Dni Karola Lipińskiego" wystąpili m.in.: Włodzimierz Nahorny (również radzynianin z urodzenia), Andrzej Jasiński, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Waldemar Malicki, Mirosław Ławrynowicz, Karol Radziwonowicz, Lora Szafran, Tomasz Strahl, Bartłomiej Nizioł, Paweł Skrzypek, Marek Bałata, Bogdan Dowlasz, Wojciech Konikiewicz, Jan Ptaszyn Wróblewski...

1991 to rok zmiany kierownictwa szkoły. Zygmunt Pietrzak kończy pełnienie funkcji dyrektora. Stanowisko to obejmuje Zbigniew Czuryło.Od początku swego istnienia PSM była organizatorem wojewódzkich, a od 1992r. ...

...Regionalnych Przesłuchań...

...Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia. Impreza obejmuje zasięgiem całą lubelszczyznę. Jej cele to: przegląd dorobku artystycznego uczniów w zakresie pianistycznej sztuki wykonawczej, doskonalenie i konfrontacja metod nauczania, upowszechnianie nowych, wartościowych pozycji repertuarowych, popularyzacja muzyki fortepianowej. W jury przesłuchań zasiadali m.in.: Czesław Stańczyk, Paweł Skrzypek, Jerzy Sterczyński.

W sierpniu 1998 r. po raz pierwszy odbyły się w szkole...

...Podlaskie Spotkania Muzyczne. Są to ogólnopolskie kursy interpretacji muzycznej przewidziane dla wyróżniających się uczniów i studentów różnego szczebla kształcenia i różnych specjalności. Dotychczasowe edycje:

  • 1998 - fortepian, śpiew
  • 1999 - fortepian,
  • 2001 (Ogólnopolskie Warsztaty Akordeonowe) - akordeon
  • 2002 (Ogólnopolski Letni Kurs Muzyczny) - akordeon, klarnet, kształcenie słuchu.

W kursach brali udział młodzi muzycy z Polski, Chorwacji, Szwecji, Wietnamu i USA. Zajęcia prowadzili znakomici polscy pedagodzy: prof. Bogdan Dowlasz, prof. Henryka Januszewska, prof. Jerzy Kaszuba, prof. Paweł Skrzypek, prof. Czesław Stańczyk, st. wykł. Ryszard Ryczel, wykł. Małgorzata Dowlasz, mgr Zofia Antes, mgr Grzegorz Biegas.