W piątek, 24 września 2021r., o godz. 1800, w sali koncertowej naszej szkoły odbył się III z koncertów w ramach XXXVIII Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Organizatorem koncertu było Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Przed licznie przybyłą na wydarzenie publicznością wystąpili: Paulina Zielińska - flet oraz Tomasz Wojtaś - fortepian.

Paulina Zielińska – flecistka, chórzystka, dyrygentka i pedagog. Ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej), Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (kierunek dyrygentura chóralna oraz flet), a także Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – filię w Białymstoku (studia magisterskie z fletu). Praktykę orkiestrową zdobywała w studenckich orkiestrach symfonicznych i dętych oraz w wielu znakomitych zespołach takich jak: Orkiestra Antraktowa Teatru Polskiego w Poznaniu, Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu, CoOperate Orchestra, Polish Symphony Orchestra - z którą na przełomie lat 2017/2018 odbyła trasę koncertową po Chinach. Jako chórzystka śpiewała w zespołach takich jak: Polski Narodowy Chór Młodzieżowy (2013 i 2014) koncertując w największych miastach w Polsce oraz Portugalii, Zespół Wokalny Minimus, Chór Kameralny "Musica Viva" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu (Paderewski Chamber Choir), z którym w latach 2013-2018, często jako solistka, zdobywała główne nagrody na najważniejszych konkursach chóralnych w Polsce i za granicą, w tym m.in. Grand Prix Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT (2015), Grand Prix Greg International Choir Festival w Bergen, w Norwegii (2016), Grand Prix 25. International Choir Festival and Competition of Sacred Music CANTATE DOMINO w Kownie na Litwie (2017) oraz wyróżnienie na Konkursie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu (2018). Od 2018r. jest członkiem projektu "Queen Symfonicznie", z którym wystąpiła na ponad 50 koncertach niemal we wszystkich największych salach koncertowych w Polsce.

W chwili obecnej Paulina Zielińska jest również pedagogiem w naszej szkole oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie. W obydwu szkołach prowadzi klasę fletu oraz chór.

Tomasz Wojtaś – pianista, pedagog związany z Radzyniem Podlaskim. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w PSM I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim w klasie prof. Zygmunta Pietrzaka. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu prof. T. Chmielewskiego. Laureat II nagrody na XIII Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej. Jako pianista towarzyszący był wielokrotnie nagradzany za wyróżniający akompaniament na konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich. Jako solista i kameralista koncertował w kraju i za granicą (Francja, Litwa). Wielokrotnie występował podczas wcześniejszych edycji Dni Karola Lipińskiego, a jego interpretacje (zwłaszcza muzyki F. Chopina) cieszyły się dużym uznaniem publiczności.

Obecnie Tomasz Wojtaś jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie oraz pedagogiem w naszej szkole - gdzie pracuje jako nauczyciel klasy fortepianu i akompaniator.

Pedagodzy radzyńskiej i łukowskiej szkoły muzycznej wykonali dla publiczności prawdziwe muzyczne perełki: II Suitę orkiestrową h-moll BWV 1067 mistrza baroku – Jana Sebastiana Bacha, Earth Takatsugu Muramatsu – japońskiego twórcy muzyki filmowej, Sonatę 1 – amerykańskiego kompozytora Erica Ewazena, Hypnosis i Orange Dawn – najbardziej innowacyjnego flecisty w Wielkiej Brytanii Iana Clarke, Sonatę Medjugorską cenionego w świecie polskiego kompozytora Łukasza Wosia oraz Regrets and Resolutions Garego Schockera – bardzo popularnego wśród flecistów twórcy muzyki współczesnej.

Słowo o muzyce wygłosiła oraz prowadziła koncert Dorota Szostakiewicz – pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Kierownikiem organizacyjnym koncertu była Agnieszka Jeż – Prezes Zarządu Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego i pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.