9 stycznia 2020r., w sali Kina Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury, odbył się Koncert Noworoczny – trzeci, zamykający cykl koncertów świątecznych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Wydarzenie rozpoczął Pan Zbigniew Czuryło. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Radzyniu Podlaskim powitał przybyłych na koncert gości, podsumował pracę uczniów w I semestrze bieżącego roku szkolnego, a także złożył noworoczne życzenia. Następnie, przed bardzo licznie przybyłą na koncert widownią, wystąpili uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas przesłuchań semestralnych wraz ze swoimi nauczycielami. Publiczność wysłuchała popisów w wykonaniu solistów oraz zespołów kameralnych.

Młodzi artyści zaprezentowali kompozycje autorstwa m.in.: F. Rybickiego, M. Popławskiego, M. Drożdżowskiego, W. Poppa, G.B. Martiniego, F. Carulli, P. Czajkowskiego, H. Klassena, T. Possa, V. Cooka, L. Malinowskiego, S. Joplina, A. Holzschuha, W.A. Mozarta. Piękne kolędy i pastorałki wykonali uczniowie klas I-III cyklu sześcioletniego oraz chór szkolny.

Koncert prowadzili: Julita Kulik i Michał Koczkodaj - uczniowie klasy IV cyklu czteroletniego.

Media: 24wspolnota.pl | radzyninfo.pl | kochamradzyn.pl