11 listopada

 

10 listopada 2022 roku szkoła upamiętniła Narodowe Święta Niepodległośći uroczystym koncertem.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego publiczność uroczyści przywitał Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Czuryło. Następnie zaprezentowali się uczniowie, zespoły kameralne, grupy rytmiczne oraz chór. Wybrzmiały napiękniejsze polskie pieśni patriotyczne, muzyka polskich kompozytorów oraz słowo wspominające to istotne dla Polski wydarzenie historyczne.