W dniach 12-13 kwietnia 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty chóralne przeprowadzone przez Panią dr Katarzynę Sobas z Zakładu Chóralistyki i Muzyki Religijnej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematyka dwudniowego szkolenia, w którym wzięli udział uczniowie należący do chóru oraz nauczyciele PSM, dotyczyła emisji głosu oraz ekspresji muzycznej. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie prawidłowej postawy ciała oraz emisji głosu. Podczas warsztatów chóralnych uczniowie pozyskali wiele cennych informacji dotyczących ludzkiego aparatu głosowego, intonacji i artykulacji, dynamiki i barwy głosu, dźwięku i wyobraźni dźwiękowej. Zajęcia warsztatowe były bardzo zróżnicowane, co wyzwalało aktywność i wyobraźnię muzyczną uczniów. Zaproponowane ćwiczenia dały uczestnikom możliwość rozładowania napięcia mięśni całego ciała, poprawienia sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechu, zachowania prawidłowej postawy podczas śpiewu. Wspólny trening rozwijał umiejętność współdziałania w grupie, dążenia do jednego celu oraz odpowiedzialność za siebie i wszystkich członków chóru. Podczas warsztatów chór stworzył spójną i świadomie muzykującą grupę z mnóstwem pozytywnej energii do dalszej pracy.

12.04.2019r.

13.04.2019r.