17 listopada 2021 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty skrzypcowe. Zajęcia poprowadził Pan Andrzej Wojtaszek – konsultant krajowy Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, skrzypek, pedagog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w warsztatach skorzystali z wielu cennych wskazówek dotyczących między innymi sposobów pracy i pokonywania typowych problemów napotykanych przez uczniów, rozwijania techniki skrzypcowej oraz zagadnień artystyczno-wykonawczych.

Pracy twórczej towarzyszyła miła atmosfera, zaangażowanie oraz satysfakcja z dzielenia się swoim doświadczeniem. Prowadzący warsztaty bardzo wysoko ocenił poziom nauczania klas skrzypiec w naszej szkole. Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Wojtaszek życzył uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów na drodze muzycznej edukacji.