IX Gala Akordeonowa

IX Noworoczna Gala Akordeonowa Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo, mimo ciągle panującej pandemii COVID-19, odbyła się 8 stycznia 2022r. O godzinie 17.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zebrali się miłośnicy muzyki akordeonowej, aby wysłuchać ponad dwugodzinnego koncertu w wykonaniu Arti Sentemo.

Na wydarzenie przybyli liczni goście, w tym: Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda, Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej Ks. dr Piotr Radzikowski, Ks. prał. Roman Wiszniewski - dziekan radzyński, Senator RP Grzegorz Bierecki, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego, sponsorzy.

Przybyłych na koncert gości oraz publiczność powitali: Zbigniew Czuryło – Dyrektor Artystyczny Arti Sentemo i Dorota Semeniuk – Sekretarz Stowarzyszenia Melodia-Art.

W niedzielne przedpołudnie, 19 grudnia 2021r., uczniowie naszej szkoły udali się na do Filharmonii Lubelskiej, aby w ramach cyklu Niedzielne Poranki Muzyczne wysłuchać koncertu „Bożonarodzeniowe Harmonie” w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO.

Wydarzenie było wyjątkowe, ponieważ na scenie Filharmonii wystąpili ich starsi koledzy, absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, pod dyrekcją założyciela i dyrektora artystycznego Orkiestry, a także dyrektora naszej szkoły Pana Zbigniewa Czuryło.

W programie koncertu ARTI SENTEMO znalazły się utwory: G. Rossiniego, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, C. Gardela, A. Piazzolli, J. Wojtarowicza, D. Ellingtona, J. Gade, W. Kilara w opracowaniu młodych kameralistów - Jakuba Stefaniaka i Szymona Lipińskiego oraz Pana Zbigniewa Czuryło.

Koncert został wzbogacony komentarzem Pana Stefana Müncha, który przekazał publiczności wiele ciekawych informacji na temat wykonywanych utworów, kompozytorów, zagadnień muzycznych, a także Orkiestry ARTI SENTEMO.

Prawie dwugodzinny koncert zakończył się potrójnym bisem i owacjami na stojąco.

Wyjazd do Filharmonii Lubelskiej oraz koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO dostarczył uczestnikom wycieczki mnóstwa niezapomnianych wrażeń. Młodzi kameraliści, swoim występem na scenie Filharmonii, po raz kolejny utwierdzili młodszych kolegów z radzyńskiej szkoły, że talent muzyczny poparty pasją i systematyczną pracą są drogą do sukcesu.

Wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy na długo pozostanie w pamięci.

23 września 2021r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego. W wyniku głosowania został wyłoniony skład Samorządu na rok szkolny 2021/2022:

  • Przewodniczący - Martyna Belniak (kl. VI c.6l.)
  • Z-ca przewodniczącego - Marta Miedzik (kl. VI c.6l.)
  • Skarbnik - Julia Ciok (kl. IV c.6l.)
  • Sekretarz - Natalia Krawczyk (kl. IV c 6l.)
  • Członek - Łucja Świderska (kl. V c.6l.)
  • Członek - Maja Gąsior (kl. V c.6l.)

24 września 2021r. obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida - artysty wszechstronnego: wybitnego poety, pisarza, dramaturga, eseisty, felietonisty, epistolografa, a także znakomitego grafika, rytownika, akwaforcisty, malarza i rzeźbiarza.

W środę, 1 września 2021r., uroczystą inauguracją Państwowa Szkoła Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim rozpoczęła rok szkolny 2021/2022. O godzinie 17.00 uczniowie, rodzice i pedagodzy zebrali się w sali koncertowej szkoły, aby pomimo ciągle panującej pandemii COVID-19, rozpocząć nowy rok szkolny w trybie stacjonarnym.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Czuryło. Powitał wszystkich przybyłych na uroczystość – szczególnie uczniów klas pierwszych. Wyraził radość z powodu możliwości prowadzenia nauki w trybie stacjonarnym, przedstawił grono pedagogiczne oraz przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania w nowym roku szkolnym. W dalszej kolejności Dyrektor odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Na zakończenie życzył uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów dydaktycznych i artystycznych, natomiast rodzicom - satysfakcji z postępów ich dzieci.

Po oficjalnej uroczystości w sali koncertowej odbyły się spotkania uczniów z nauczycielami w klasach lekcyjnych.