Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim poprowadził Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Czuryło.

Wydarzenie rozpoczął krótki koncert w wykonaniu trio z klasy gitary oraz solowy występ uczennicy z klasy skrzypiec. W dalszej części uroczystości nauczyciele przedmiotów głównych oraz Dyrektor Szkoły wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice absolwentów kończących szkołę z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne.

Na zakończenie spotkania w sali koncertowej Dyrektor podziękował pedagogom za zaangażowanie i wytrwałość w pracy, uczniom - pogratulował wyników w nauce i sukcesów podczas konkursów instrumentalnych, a całej społeczności szkolnej życzył udanych wakacji oraz nabrania sił i energii na kolejny rok szkolny. Przedstawiciele Rady Rodziców na ręce Dyrektora PSM złożyli podziękowania dla grona pedagogicznego za całoroczną pracę dydaktyczną.

Ostatnia część uroczystości zakończenia roku szkolnego przebiegła w salach lekcyjnych.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele uśmiechów i wzruszeń.

Przez trzy kolejne przedpołudnia - 17, 18 i 19 maja 2022r. - odbywały się w naszej szkole audycje muzyczne dla młodych słuchaczy, przygotowane przez uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Spotkania z muzyką, adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaków są już wieloletnią szkolną tradycją i zawsze cieszą się dużą popularnością. Uczestnicy audycji mogą posłuchać utworów muzycznych w wykonaniu uczniów, jak również zapoznać się z instrumentami, na których naukę prowadzi nasza szkoła.

Podczas tegorocznych audycji, młodzi słuchacze bardzo żywo reagowali na popisy uczniów z klasy akordeonu, fletu, fortepianu, gitary, saksofonu, skrzypiec i trąbki, a wykonawców nagradzali gromkimi brawami.

Celem audycji było zapoznanie dzieci z ofertą PSM w Radzyniu Podlaskim oraz zachęcenie ich do nauki w naszej szkole.

Plakat Solidarni

 

 

9 kwietnia 2022 roku odbył się w naszej szkole koncert "Solidarni z Ukrainą". Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Melodia-Art na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Na scenie sali koncertowej wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz kwintet akordeonowy absolwentów.

31 kwietnia 2022r. zakończyliśmy zbiórkę darów w ramach akcji pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu społeczności naszej szkoły pozyskaliśmy środki opatrunkowe i przeciwbólowe, które przekazalliśmy do punku pomocowego działającego przy Radzyńskim Ośrodku Kultury. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.