W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski postanowił wziąć udział w ogólnopolskiej akcji pisania listów do chorych dzieci pt.: "Marzycielska poczta". Spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie ze wszystkich klas odbyło się 5 grudnia 2013r.. Spotkanie miało nie tylko szczytny cel, ale również integracyjny. Starsi uczniowie tworzyli kartki wspólnie z uczniami klas pierwszych i drugich cyklu sześcioletniego. Na zakończenie "Marzycielskiej poczty" wystąpił z koncertem zespół skrzypcowy prowadzony przez p. Macieja Szuksztula.

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje Panu dyrektorowi, wszystkim koleżankom i kolegom, pedagogom, rodzicom, którzy pomogli w realizacji projektu.