AUDYCJE MUZYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Tradycją naszej szkoły stały się doroczne spotkania uczniów szkoły z radzyńskimi przedszkolakami i uczniami młodszych klas szkół podstawowych. W tym roku takie audycje muzyczne odbyły się w dniach 15 i 16 maja 2014r.. W pięciu koncertach dla 741 uczestników zagrało 24 młodych artystów na wszystkich instrumentach, na których odbywa się nauka w szkole, tj. na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, flecie poprzecznym, saksofonie i trąbce. Słuchacze zapoznali się z utworami literatury klasycznej jak popularnej. Na zakończenie każdy uczestnik dostał karteczkę z informacją o rekrutacji do szkoły na przyszły rok szkolny.