20 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Pierwsza część wydarzenia odbyła się w sali Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczął Dyrektor PSM Zbigniew Czuryło, który podziękował proboszczowi Parafii Świętej Trójcy Ks. Kanonikowi Andrzejowi Kieliszkowi za duchowe wsparcie i wieloletnią współpracę oraz Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego Jerzemu Rębkowi za pomoc w działaniach służących poszerzeniu bazy lokalowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl., a tym samym stworzeniu możliwości lepszego rozwoju uzdolnionych muzycznie uczniów.

Dyrektor zapoznał również zgromadzoną publiczność z najważniejszymi wydarzeniami z życia społeczności szkoły muzycznej w mijającym roku szkolnym.

Następnie odbyło się wręczenie świadectw i nagród uczniom kończącym PSM z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom. Nagrody z rąk Dyrektora otrzymali również laureaci konkursów.

Wydarzenie ubarwił koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, prowadzony przez Wiktorię Klementewicz i Huberta Wyrwisza.

 Jako pierwszy na scenie zaprezentował się kwintet akordeonowy, przygotowany przez Pana Zbigniewa Czuryło, w składzie: Mateusz Głowniak, Stanisław Krupa, Jakub Palinowski, Marcel Semeniuk i Angelika Koczkodaj. Kwintet wykonał Pasadoble J. Bileka.

Następnie publiczność wysłuchała popisów tegorocznych absolwentów szkoły:

  • Alicji Kożuch, (uczennicy klasy fortepianu pani Agnieszki Jeż), która zgrała Szkic muzyczny A-dur H. Klassena;
  • Juli Duszak (uczennicy klasy gitary Pani Ewy Zagórskiej), która wykonała Walca peruwiańskiego T. Stachak;
  • Mateusza Głowniaka (ucznia klasy akordeonu Pana Zbigniewa Czuryło), który zagrał Graffiti B. Dowlasza;
  • Filipa Skwary (ucznia klasy fletu Pani Pauliny Zielińskiej), który wystąpił z Basso ostinato ze Suity Antique J. Ruttera, przy fortepianie akompaniowała Pani Elżbieta Charlińska;
  • Alksandry Sczuchniak (uczennicy klasy saksofonu Pana Radosława Żyły), która zagrała Żonglera R. Makkera, przy fortepianie akompaniował Pan Jacek Nestoruk;
  • Jakuba Semieniuka (ucznia klasy trąbki Pana Wojciecha Lesiuka), który wykonał Ragtime Band I. Berlina przy fortepianowym akompaniamencie Pana Jacka Nestoruka.

W dalszej części koncertu wystąpiły zespoły:

  • trio fortepianowe, przygotowane przez Pana Macieja Szuksztula, w składzie: skrzypaczki Natalia Dyjak i Anna Lipińska oraz pianistka Alicja Kożuch, które zagrało melodię irlandzką Król elfów i wiązankę melodii country;
  • zespół instrumentów dętych, pod kierunkiem Pana Wojciecha Lesiuka, w składzie: flety – Filip Skwara, Wiktoria Dołęga, Maria Jurkiewicz, trąbki – Jakub Semeniuk, Cezary Mazur, Maja Karpińska, saksofony – Aleksandra Szczuchniak, Natalia Siudyła, Julia Sczerba, Filip Wilczyński, Szymon Gmur oraz na perkusji Pan Radosław Żyła. Zespół wykonał utwory: Sway F. Sinatry, Y.M.C.A oraz Miłość w Zakopanem S. Zapały.

Druga część uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce w murach szkoły muzycznej, gdzie odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów oraz wręczenie świadectw i nagród uczniom promowanym z wyróżnieniem oraz świadectw ukończenia PSM.