Po miesiącach wytężonej pracy, na dziedzińcu Pałacu Potockich, przed siedzibą Szkoły, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Przybyłych na uroczystość przywitał Dyrektor PSM Pan Zbigniew Czuryło, gratulując uczniom osiągnięć edukacyjnych i sukcesów artystycznych oraz składając podziękowania rodzicom, pedagogom, pracownikom szkoły za całoroczną pracę i poświęcenie.

Następnie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu ogłoszonego przez Radę Rodziców. I wreszcie, długo wyczekiwany przez uczniów, moment wręczenia świadectw oraz nagród za wysokie wyniki w nauce, a także sukcesy osiągnięte w konkursach. Rodzicom uczniów, którzy ukończyli PSM z wyróżnieniem zostały wręczone listy gratulacyjne.

Po oficjalnej części uroczystego zakończenia roku szkolnego na dziedzińcu pałacowym, uczniowie udali się na spotkania z nauczycielami do pracowni lekcyjnych.