Wybory do Samorządu Uczniowskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego odbyły się 12 września 2019 roku. W wyniku głosowania został wyłoniony skład Samorządu na rok szkolny 2019/2020:

  • Przewodniczący - Stanisław Krupa
  • Z-ca przewodniczącego - Urszula Gepner
  • Skarbnik - Julia Karaś
  • Sekretarz - Julita Kulik
  • Członek - Gabriela Skiba