26 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Była to wyjątkowa, inna niż dotychczas uroczystość, ponieważ odbyła się w reżimie sanitarnym wynikającym z sytuacji epidemiologicznej w kraju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla jej uczestników.

Na dziedzińcu Pałacu Potockich, przed Szkołą, na uczniów czekali nauczyciele z przygotowanymi świadectwami i ufundowanymi przez Radę Rodziców nagrodami za osiągnięcia dydaktyczne oraz listami gratulacyjnymi dla rodziców absolwentów kończących PSM z wyróżnieniem.

O godz. 1630, zgodnie z przygotowanym scenariuszem, po odbiór świadectw zgłosili się uczniowie klasy V i VI cyklu 6-letniego oraz klasy III i IV cyklu 4-letniego, natomiast o godz. 1730 – uczniowie pozostałych klas.

Przybyłych na uroczyste zakończenie roku szkolnego witał Pan Zbigniew Czuryło - Dyrektor PSM, kierując podziękowania do nauczycieli - za wysiłek, mnogość pomysłów i inicjatywę włożoną w organizację nauczania na odległość, uczniom – za otwartość na nowe wyzwania i wytrwałą pracę, rodzicom – za podjęcie wyzwań wynikających z warunków nauczania, cierpliwość oraz wsparcie dla młodych artystów, pracownikom Szkoły – za dyspozycyjność i sprostanie nowym obowiązkom.

Kończąc uroczystość, Dyrektor życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Podkreślił również, że nic - nawet najlepsza technologia, nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Dlatego pokłada nadzieję, że od września, wszyscy uczniowie i nauczyciele w zdrowiu spotkają się w PSM, nauczanie będzie się odbywać metodami tradycyjnymi, a mury Szkoły znów wypełni muzyka.