Wybory do Samorządu Uczniowskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego odbyły się 10 września 2020 roku. W wyniku głosowania został wyłoniony skład Samorządu na rok szkolny 2020/2021:

  • Przewodniczący - Martyna Belniak
  • Z-ca przewodniczącego - Oskar Pawlik
  • Skarbnik - Joanna Jesionek
  • Sekretarz - Alicja Sposób
  • Członek - Marta Miedzik
  • Członek - Joanna Tokarska