W piątek, 25 czerwca 2021r., uczniowie PSM zakończyli rok szkolny 2020/2021.

Był to trudny rok dla wszystkich – we wrześniu rozpoczęliśmy naukę w klasach lekcyjnych, w kolejnych miesiącach pracowaliśmy zdalnie i dopiero tuż przed zakończeniem roku szkolnego mogliśmy znów spotkać się w murach szkolnych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, w warunkach ciągle panującej pandemii, rozpoczęło się przed budynkiem PSM, przy zachodnim skrzydłem Pałacu Potockich. Przybyłych na tę uroczystość uczniów, rodziców, pedagogów przywitał dyrektor szkoły Pan Zbigniew Czuryło. Podziękował wszystkim za wysiłek włożony w pracę w kończącym się roku szkolnym, za współpracę w czasie nauczania zdalnego oraz pogratulował uczniom sukcesów u nauce. Następnie, wraz z nauczycielami przedmiotów głównych, wręczył absolwentom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Na ręce dyrektora podziękowania dla nauczycieli za całoroczną pracę dydaktyczną złożyli przedstawiciele Rady Rodziców.

Na zakończenie dyrektor życzył przybyłym udanych wakacji oraz zaprosił uczniów na drugą część uroczystości zakończenia roku szkolnego - spotkanie ze swoimi nauczycielami w klasach szkolnych. Wyraził także nadzieję, że we wrześniu mury szkoły znów wypełnią dźwięki muzyki.