24 września 2021r. obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida - artysty wszechstronnego: wybitnego poety, pisarza, dramaturga, eseisty, felietonisty, epistolografa, a także znakomitego grafika, rytownika, akwaforcisty, malarza i rzeźbiarza.

Cyprian Kamil Norwid przypisywany jest do różnych nurtów literackich. Niektórzy wiążą go z romantyzmem, klasycyzmem i parnasizmem, inni w jego poglądach doszukują się ideologii pozytywistycznej. Inspirowało go wielu autorów: wzorował się m.in. na Byronie, Szekspirze, Horacym czy Homerze. Był twórcą niedocenionym i zapomnianym za życia – spuścizna Norwida zyskała na uznaniu dopiero po jego śmierci. Odkrywcą norwidowskiej twórczości literackiej był pod koniec XIX wieku, urodzony w Radzyniu Podlaskim, Zenon Przesmycki. Odnalezione rękopisy poety zaczął on systematycznie publikować na łamach redagowanego przez siebie czasopisma „Chimera”.

Utwory Cypriana Kamila Norwida fascynują współczesnych czytelników i badaczy literatury. Często nazywany bywa „czwartym wieszczem narodowym”. Jego imię noszą szkoły, biblioteki, ulice. Artysta doczekał się również kilkunastu pomników.

W 200. rocznicę urodzin poety, w uznaniu jego zasług dla polskiej kultury i sztuki, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2021 został ogłoszony Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim również włącza się w obchody Roku Norwidowskiego. W foyer biblioteki szkolnej można obejrzeć wystawę, która przybliża społeczności szkolnej życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida oraz zachęca do zapoznania się z jego dziełami.