IX Gala Akordeonowa

IX Noworoczna Gala Akordeonowa Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo, mimo ciągle panującej pandemii COVID-19, odbyła się 8 stycznia 2022r. O godzinie 17.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zebrali się miłośnicy muzyki akordeonowej, aby wysłuchać ponad dwugodzinnego koncertu w wykonaniu Arti Sentemo.

Na wydarzenie przybyli liczni goście, w tym: Biskup Siedlecki Ks. dr Kazimierz Gurda, Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej Ks. dr Piotr Radzikowski, Ks. prał. Roman Wiszniewski - dziekan radzyński, Senator RP Grzegorz Bierecki, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego, sponsorzy.

Przybyłych na koncert gości oraz publiczność powitali: Zbigniew Czuryło – Dyrektor Artystyczny Arti Sentemo i Dorota Semeniuk – Sekretarz Stowarzyszenia Melodia-Art.

Orkiestra, nawiązując do atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, koncert rozpoczęła kolędami: Bóg się rodzi w wersji instrumentalnej oraz Gdy śliczna Panna i Przybieżeli do Betlejem w wykonaniu wokalistki - Magdy Kuraś, z towarzyszeniem Arti Sentemo.

Następnie wybrzmiała muzyka klasyczna: Uwertura do opery Cyrulik Sewilski J. Rossiniego, walc Nad pięknym, modrym Dunajem J. Straussa, Uwertura do opery Lekka kawaleria F. Suppe (premiera), Taniec węgierski Nr 5 J. Brahmsa. W tej części koncertu, po raz pierwszy, wystąpił również duet: Justyna Czuryło (flet) i Jakub Stefaniak (akordeon) - członkowie Kameralnej Orkiestry Akordeonowej, laureaci I nagrody na międzynarodowym konkursie instrumentalnym World Open Music Competition 2021 w Belgradzie, w kategorii senior artis. W wykonaniu Justyna Czuryło & Jakub Stefaniak Duo usłyszeliśmy współczesną kompozycję B. Precza Fusion w stylu jazzowym oraz tango Escualo A. Piazzolli.

W dalszej części koncertu Orkiestra zagrała dla publiczności: Oblivion A. Piazzolli, kompozycje M. Lorenca do filmu „Bandyta” (Pogoń, Góry w słońcu, Taniec Eleny), tango Por una Cabeza C. Gardela, Uwerturę do opery Carmen G. Bizeta (premiera), Czardasza N. Rizola (premiera na orkiestrę), tango Jolousie A. Piazzolli, Caravan D. Ellingtona, utwory W. Kilara: Melancholie i walc z filmu „Trędowata”, Taniec bałkański J. Wojtarowicza.

Na zakończenie wydarzenia Pan Zbigniew Czuryło - Dyrektor Artystyczny Orkiestry i jednocześnie Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, złożył podziękowania wszystkim, bez których koncert byłby niemożliwy: patronom, partnerowi wydarzenia, sponsorom, współpracownikom, publiczności. Nawiązał również do przypadającego w roku szkolnym 2021/2022 jubileuszu 40-lecia radzyńskiej szkoły muzycznej i 9-lecia działalności Kameralnej Orkiestry Arti Sentemo, której początek dali uczniowie naszej szkoły - obecnie uczniowie szkoły muzycznej II st. lub studenci wyższych uczelni muzycznych. Dyrektor przekazał także informację o sukcesie Orkiestry, która w grudniu 2021r. zdobyła dwie I nagrody, na międzynarodowym konkursie instrumentalnym World Open Music Competition w Belgradzie, w kategorii muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Muzyczną ilustrację wspomnianych jubileuszy stworzyły piosenki: 40 lat minęło z filmu „Czterdziestolatek” oraz Dwudziestolatki w wykonaniu Magdy Kuraś oraz Kameralnej Orkiestry Arti Sentemo.

Aranżacja oraz wykonanie wszystkich utworów muzycznych wzbudziły aplauz publiczności, gromkie brawa i owacje na stojąco.