Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim poprowadził Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Czuryło.

Wydarzenie rozpoczął krótki koncert w wykonaniu trio z klasy gitary oraz solowy występ uczennicy z klasy skrzypiec. W dalszej części uroczystości nauczyciele przedmiotów głównych oraz Dyrektor Szkoły wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice absolwentów kończących szkołę z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne.

Na zakończenie spotkania w sali koncertowej Dyrektor podziękował pedagogom za zaangażowanie i wytrwałość w pracy, uczniom - pogratulował wyników w nauce i sukcesów podczas konkursów instrumentalnych, a całej społeczności szkolnej życzył udanych wakacji oraz nabrania sił i energii na kolejny rok szkolny. Przedstawiciele Rady Rodziców na ręce Dyrektora PSM złożyli podziękowania dla grona pedagogicznego za całoroczną pracę dydaktyczną.

Ostatnia część uroczystości zakończenia roku szkolnego przebiegła w salach lekcyjnych.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele uśmiechów i wzruszeń.